Tine cont de personalitatea lui, atunci când alegi cadoul! Iată ce adoră bărbații să primească!

0
130

Tine cont de personalitatea lui, atunci când alegi cadoul! Iată ce adoră bărbații să primească!

Ori­ce feme­ie isi dores­te sa isi sur­prin­da iubi­tul sau sotul cu un cadou spe­cial pen­tru ziua indra­gos­ti­ti­lor. Chiar daca fie­ca­re bar­bat este dife­rit si unic, exis­ta foar­te mul­te lucruri pe care toti le ado­ra, iar de aici te poti inspi­ra tu!

Indi­fe­rent ca este vor­ba de Valentine’s day, o ani­ver­sa­re sau ziua lui ono­mas­ti­ca, ina­in­te de a te orien­ta catre un anu­me cadou, gan­des­te-te la per­so­na­li­ta­tea pe care o are si mai ales la lucru­ri­le pe care le deti­ne deja. De ase­me­nea, se pre­su­pu­ne ca il cunos­ti des­tul de bine incat sa stii ce pasiuni si pla­ceri are. Aces­tea sunt pri­me­le lucruri pe care tre­bu­ie sa te bazezi atunci cand vrei sa oferi un dar. Totu­si, daca nu ii stii cu exac­ti­ta­te gus­tu­ri­le? Ei bine, lis­ta de mai jos te va salva !

Iata care sunt cadourile perfecte pentru barbatul din viata ta!

Gad­ge­turi

Mai tii min­te pere­chea de casti pre­fe­ra­ta pe care spu­nea ca si‑o dores­te foar­te mult sau mou­se-ul per­for­mat care i‑ar face via­ta mai usoa­ra? Dar cand ti‑a poves­tit des­pre cea­sul pe care si-ar dori sa il aiba atunci cand mer­ge la aler­gat? Ei bine, aces­tea sunt gad­ge­turi pe care ori­ce bar­bat si-ar dori sa le aiba. Pe lan­ga toa­te cele de mai sus, exis­ta o mul­ti­me de alte dis­po­zi­ti­ve la care te poti gan­di, dar nu opta pen­tru lucruri care iti depa­sesc extrem de mult buge­tul, nu asta conteaza!

In aceas­ta cate­go­rie pot intra si domnii care nu sunt pasio­nati nea­pa­rat de teh­no­lo­gie. De exem­plu, daca iubi­tul sau sotul tau are o afi­ni­ta­te pen­tru muzi­ca, poti opta pen­tru un metro­nom, o orga elec­tri­ca sau un pream­pli­fi­ca­tor de chi­ta­ra. Asa­dar, por­ne­ste in cau­ta­rea daru­lui per­fect de la aceas­ta idee si nu vei da gres.

O bău­tu­ră rafinată

Ori­ce bar­bat ado­ra sa aiba in casa cate­va bau­turi spe­ci­a­le pe care sa le savu­re­ze linis­tit dupa mun­ca sau intr-un wee­kend cu pri­e­te­nii, iar daca optezi pen­tru aceas­ta idee, ai foar­te mul­te vari­an­te din care sa alegi. Tot aici se inca­drea­za si usten­si­le­le, kit-uri­le si acce­so­ri­i­le pen­tru bar. Daca par­te­ne­rul tau de via­ta este un iubi­tor de whis­ky ape­lea­za la un set de pie­tre spe­ci­a­le reu­ti­li­za­bi­le care se racesc la con­ge­la­tor si nu dilu­ea­za bau­tu­ra, pen­tru ca el sa se bucu­re de un “whis­ky on the roc­ks” veritabil.

Arti­co­le vestimentare

Indi­fe­rent care este sti­lul lui de imbra­ca­min­te, un bar­bat nu va avea nici­o­da­ta des­tu­le perechi de pan­tofi sau teni­si. Asa­dar, atunci cand vine vor­ba des­pre arti­co­le ves­ti­men­ta­re aici este dome­ni­ul pe care tre­bu­ie sa il exploa­tezi. Ina­in­te de a ale­ge un model anu­me, asi­gu­ra-te ca ii cunos­ti mari­mea si gus­tu­ri­le. Daca este o per­soa­na care se imbra­ca des intr-un stil casu­al, optea­za pen­tru o pere­che de adi­da­si bar­ba­tes­ti con­for­ta­bili, iar in cazul in care pre­fe­ra tinu­te­le mai cla­si­ce, moca­si­nii si pan­to­fii ele­gan­ti sunt cele mai bune ale­geri. Mergi pe vari­an­te cat mai sim­ple de culori ca sa nu aiba pro­ble­me la asortare.

Prin urma­re, daca nu vrei sa dai gres in ale­ge­rea cado­u­lui si iti dores­ti sa il sur­prinzi pla­cut, ia in cal­cul sfa­tu­ri­le si ide­i­le de mai sus!

Sur­sa foto: Shuttersock.com

Man­ga­lia News, 28.01.2021. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply