Ștefan cel Mare și Sfânt, domnul Moldovei — Schițe, ilustrații, portrete, benzi desenate, coperți de carte, sculpturi, de Valentin Tanase

0
175

La 2 iulie 1504, după o domnie de 47 de ani, 2 luni și 3 săp­tămâni tre­cea la cele veș­ni­ce cel care a rămas în pos­te­ri­ta­te drept Ște­fan cel Mare și Sfânt, dom­nul Mol­do­vei.

Aveam cinci ani când am des­co­pe­rit într‑o car­te a tată­lui mei un por­tret al lui Ște­fan cel Mare al pic­to­ru­lui Cos­tin Petres­cu, care m‑a fas­ci­nat. Am încer­cat cu pute­ri­le mele de atunci să îl dese­nez și eu. De atunci, Ște­fan cel Mare a deve­nit ero­ul meu pre­fe­rat. L‑am dese­nat cu stân­gă­cia fireas­că a vâr­stei, încă din anii copi­lă­ri­ei, dorind să îmi ima­gi­nez un Ște­fan voie­vod al meu.

Am citit tot ce am putut găsi des­pre mare­le domn, ba chiar am scris și publi­cat la rân­dul meu, la vâr­sta matu­ri­tă­ții, câte­va mate­ri­a­le des­pre Ște­fan vodă. În anii care s‑au scurs de atunci l‑am relu­at de nenu­mă­ra­te ori în schi­țe, dese­ne, ilus­tra­ții, coperți de car­te, benzi dese­na­te, pic­turi și sculp­turi, ajun­gând astăzi să îl pot dese­na, pic­ta, mode­la, sau sculp­ta din memo­rie. Am dese­ori sen­ti­men­tul că îl simt aproa­pe, atunci când îl dese­nez.

Chiar dacă a fost un om al epo­cii sale, cu viziu­ni­le și limi­te­le vre­mii, cred că am avea nevo­ie de spi­ri­tul mare­lui voie­vod în incer­ti­tu­di­ni­le pre­zen­tu­lui, așa cum bine a scris Emi­ne­scu în Doi­na sa:
“Ște­fa­ne, Măria Ta,
Tu la Put­na nu mai sta,
Lasă arhi­man­dri­tu­lui
Toa­tă gri­ja schi­tu­lui,
Lasă gri­ja sfin­ți­lor,
În sama părin­ți­lor,
Clo­po­te­le să le tra­gă
Ziua-ntrea­gă, noap­tea-ntrea­gă,
Doar s‑a-ndu­ra Dum­ne­zeu
Ca să-ți mân­tui nea­mul tău!”

Valen­tin Tana­se, decem­brie 2019.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 12.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply