Sorin Cîmpeanu: Fără resurse, eu nu știu să rezolv problemele din Educație. Poate știu alții! VIDEO

0
318

Minis­trul edu­ca­ți­ei, Sorin Cîm­pea­nu, suge­rea­ză că ar putea demi­sio­na, dacă nu pri­meș­te un buget mai mare, în valoa­re abso­lu­tă, decât cel de anul tre­cut. El cere dub­la­rea sumei pen­tru bur­se­le ele­vi­lor și mări­rea fon­du­lui acor­dat pen­tru chel­tu­ie­li­le mate­ri­a­le pe care șco­li­le le au per elev.

Pre­mi­e­rul Flo­rin Cîțu a decla­rat la un post de radio că sunt câte­va sec­toa­re din eco­no­mie unde s‑au băgat foar­te mulți bani, dar rezul­ta­te­le nu se văd și a men­țio­nat în acest con­text sănă­ta­tea și edu­ca­ția, spu­nând că nu banii au fost o pro­ble­mă, ci cum au fost ei folo­siți. Miniș­trii tre­bu­ie să folo­seas­că resur­se­le pe care le au la dis­po­zi­ție, a com­ple­tat Flo­rin Cîțu, în con­di­ți­i­le în care în aces­te zile se lucrea­ză la buge­tul pe 2021.

Eu sunt abso­lut sigur că Edu­ca­ția va pri­mi în valoa­re abso­lu­tă un buget mai mare decât anul tre­cut”, a spus joi sea­ra, la Digi24, minis­trul edu­ca­ți­ei, Sorin Cîm­pea­nu, răs­pun­zând obser­va­ți­ei că edu­ca­ția a pri­mit anul tre­cut cea mai sla­bă finan­ța­re din ulti­mii 25 de ani. „De alt­fel, am și spus ce fac, dacă nu se întâm­plă așa”, a punc­tat Sorin Cîm­prea­nu. „Sunt con­vins că va pri­mi un buget mai mare, în valoa­re abso­lu­tă, decât anul tre­cut”, a adă­u­gat minis­trul educației.

Con­ti­nu­a­rea, cu VIDEO, pe digi24.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply