Sfântul Vasile. Tradiții, obiceiuri si superstiții de Sfântul Vasile

0
624

Sfân­tul Vasi­le, unul din­tre cei mai impor­tan­ti sfin­ti ai Bise­ri­cii Orto­do­xe, con­si­de­rat păzi­tor de duhuri rele, este săr­bă­to­rit în pri­ma zi din noul an, cu urări și petre­ce­re.

SFÂNTUL VASILE. Se con­si­de­ră că, așa cum este musa­fi­rul din aceas­ta zi, bogat sau sarac, asa va fi omul, tot anul. In tra­di­tia roma­ni­lor, Anul Nou, intam­pi­nat, in noap­tea de 31 decem­brie spre 1 ianu­a­rie, se mai numes­te Reve­li­on sau sea­ra SFÂNTULUI VASILE.

TRADITII SFÂNTUL VASILE. Se spu­ne ca in noap­tea de SFÂNTUL VASILE cerul se des­chi­de de trei ori pen­tru cate o cli­pa. De ase­me­nea, se spu­ne ca pe Iisus Hris­tos il chea­ma Vasi­le: Iisus Hris­tos s‑a nas­cut de Cra­ciun, iar la o sap­ta­ma­na, de SFÂNTUL VASILE, a fost bote­zat in legea cea veche si a pri­mit nume­le “Vasi­le”. Nume­le Hris­tos (cres­tin) i‑a fost pus la var­sta de 30 de ani, cand a fost bote­zat. In tra­di­tia popu­la­ra se spu­ne ca Sfan­tul Vasi­le s‑a rugat de Dum­ne­zeu sa‑i dea o zi, iar Dom­nul i‑a dat cea din­tai zi, cea a Anu­lui Nou.

Con­ti­nu­a­rea, pe mondonews.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply