Șantierul Naval Mangalia caută colaboratori pentru viitoarele proiecte. Activitatea se va desfășura în halele din incinta societății

0
332

Anunț de cola­bo­ra­re: Soci­e­ta­tea Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia cau­tă cola­bo­ra­tori pen­tru vii­toa­re­le pro­iec­te. Acti­vi­ta­tea va fi des­fă­șu­ra­tă în hale­le din incin­ta soci­e­tă­ții.

Ate­li­er montaj bord, s=854 mp (48m/18m) supra­fa­ța de lucru.
Ate­li­er lăcă­tu­șe­rie nava­lă, s=918mp (76m/12m) supra­fa­ța de lucru.
Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, ne puteți con­tac­ta la nr. de tele­fon 0241.751132, sau pe adre­sa de ema­il: [email protected]

Ate­li­er montaj bord — SNMan­ga­lia.
Ate­li­er lăcă­tu­șe­rie nava­lă — SNMan­ga­lia.


Man­ga­lia News, 14.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply