Să aveți un an nou plin de noroc! La mulți ani, cu sănătate! Vă urează Daniel Gheorghe Georgescu, împreună cu toți colegii din Primăria Limanu

0
260

Pri­mă­ria Lima­nu: Am tre­cut linia de start pen­tru 2021, cu dorin­țe și spe­ran­țe mari. Anul care vine să fie cel mai bun an din via­ța dum­ne­a­voas­tră! 2021 să vă adu­că sănă­ta­te, armo­nie și bel­șug în case, dar și suc­ces în tot ceea ce vă pro­pu­neți. Vă dorim din suflet să aveți liniș­te și pe cei dragi aproa­pe. Noi vă mul­țu­mim pen­tru că ați fost întot­dea­u­na ală­tu­ri de echi­pa noas­tră și vă pro­mi­tem că nici în 2021 nu vă vom dez­a­măgi.

Să aveți un an nou sănă­tos și plin de noroc! La mulți ani, Lima­nu-2Mai-Vama Veche-Hagieni! Vă urea­ză Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, împre­u­nă cu toți cole­gii din cadrul Pri­mă­ri­ei Lima­nu!


Man­ga­lia News, 01.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply