S‑a deschis circulația pe DN2A (Hârșova – Mihail Kogălniceanu), DN38 (Agigea – Negru Vodă), DN22 (Tulcea – Lumina) și DN22, între Smârdan și Tulcea [VIDEO]

0
261

Se des­chi­de cir­cu­la­ția pe DN2A (Hâr­șo­va – Miha­il Kogălniceanu). 

Astăzi, 28.01.2021, înce­pând cu ora 08:30, se des­chi­de cir­cu­la­ția ruti­e­ră pe: DN2A — km 126+000 – km 183+000, Hâr­șo­va – Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, fără res­tric­ții de tonaj.

Se des­chi­de cir­cu­la­ția pe DN38 (Agi­gea – Negru Vodă).

Astăzi, 28.01.2021, înce­pând cu ora 09:15, se des­chi­de cir­cu­la­ția ruti­e­ră pe: DN38 — km 0+000 – km 53+800, Agi­gea – Negru Vodă, fără res­tric­ții de tonaj.

Se des­chi­de cir­cu­la­ția pe DN22 (Tul­cea– Lumina).

Astăzi, 28.01.2021, înce­pând cu ora 11:00, se des­chi­de cir­cu­la­ția ruti­e­ră pe: DN22 — km 171+000 – km 287+400, între Tul­cea– Lumina.

Res­tric­ție de tonaj (7,5 tone) pe DN22, între Smâr­dan și Tulcea.

Din cau­za visco­lu­lui care pro­du­ce vizi­bi­li­ta­te redu­să, CNAIR si Poli­ția Ruti­e­ră au decis, înce­pând cu ora 10:00, res­tric­țio­na­rea cir­cu­la­ți­ei pen­tru auto­ve­hi­cu­le­le cu masă tota­lă maxi­mă auto­ri­za­tă mai mare de 7,5 tone pe DN22, între Smârdan(TL) și Tul­cea (TL).

În acest moment, pe sec­to­rul men­țio­nat, se patru­lea­ză și se acțio­nea­ză cu 7 ATB-uri.

Rea­min­tim că ieri, 27.01.2021, după o noap­te de cod gal­ben de nin­sori impor­tan­te can­ti­ta­tiv și viscol, Poli­ția Ruti­e­ră și CNAIR au luat măsu­ra închi­de­rii cir­cu­la­ți­ei pe acest sec­tor de drum pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le. Măsu­ra a fost lua­tă din cau­za visco­lu­lui și a nin­so­ri­lor con­sis­ten­te care a con­dus la o vizi­bi­li­ta­te extrem de redusă.

Facem apel la con­du­că­to­rii auto să cir­cu­le pru­dent, să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le din tra­fic, să ple­ce la drum doar dacă au auto­ve­hi­cu­le­le echi­pa­te cores­pun­ză­tor pen­tru con­di­ții de iar­nă și să se infor­meze în pre­a­la­bil cu pri­vi­re la con­di­ți­i­le de tra­fic din zone­le tranzitate.


Man­ga­lia News, 28.01.2021. (CNAIR).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply