Restricție de tonaj (7,5 tone), pe DN 3, între Ostrov și Cobadin, din cauza vizibilității reduse

0
179

Restricție de tonaj (7,5 tone), pe DN 3, între Ostrov și Cobadin, din cauza vizibilității reduse.

Din cau­za visco­lu­lui și a vizi­bi­li­tă­ții redu­se, CNAIR si Poli­ția Ruti­e­ră au decis res­tric­țio­na­rea cir­cu­la­ți­ei pen­tru auto­ve­hi­cu­le­le cu masa tota­lă maxi­mă auto­ri­za­tă mai mare de 7,5 tone pe DN 3, km 128+800 – km 224+000.

Rea­mi­ni­tim că la aceas­tă oră mai sunt insti­tu­i­te res­tric­ții de tonaj (7,5t) din cau­za con­di­ți­i­lor mete­o­ro­lo­gi­ce nefa­vo­ra­bi­le și pe DN 22 (km 86+600 – km 287+456) și DN 22A (km 0+000 – km 85+925).

Facem apel la con­du­că­to­rii auto să cir­cu­le pru­dent, să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le din tra­fic, să ple­ce la drum doar dacă au auto­ve­hi­cu­le­le echi­pa­te cores­pun­ză­tor pen­tru con­di­ții de iar­nă și să se infor­meze în pre­a­la­bil cu pri­vi­re la con­di­ți­i­le de tra­fic din zone­le tranzitate.

Pre­ci­zăm că toa­te direc­ți­i­le regio­na­le ale CNAIR sunt mobi­li­za­te și inter­vin în per­ma­nen­tă aco­lo unde este cazul pen­tru ca tra­fi­cul ruti­er să se des­fă­șoa­re în con­di­ții de siguranță.


Man­ga­lia News, 27.01.2021. (sur­sa: CNAIR).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply