Ovidiu Drugan: Care este capitala României? — Limanu! | Fair winds in 2021, Limanu!

0
365

Ovidiu Drugan — Care este capitala României? — Limanu!

Nu, nu e o gre­șe­a­lă. E doar o omi­siu­ne. “la yach­ting”, lip­seș­te din între­ba­re. Oda­tă cu înce­pu­tul sezo­nu­lui, ceea care a deve­nit cea mai mare mari­nă de la Marea Nea­gră se ani­mă de pasio­na­ții de yach­ting și va fi așa până târ­ziu, în toam­nă. Motoa­re­le se por­nesc, vele­le se ridi­că și de aici ple­căm să explo­răm Marea Nea­gră, Medi­te­ra­na sau chiar Ocea­ne­le lumii.

Doar” o mână de case, nu‑i așa? Așa s‑a spus și des­pre Vama Veche și a deve­nit capi­ta­la liber­tă­ții esti­va­le pe lito­ra­lul româ­nesc… Iar aceas­tă ‘mână de case’ ne este dra­gă din cale-afa­ră! Sem­ne­le sunt bune, stră­zi­le se asfal­tea­ză, uti­li­tă­ți­le se dezvol­tă, gar­du­ri­le se înno­iesc, case­le se reno­vea­ză. Încet, încet loca­li­ta­tea devi­ne mai coche­tă, par­că a ține pasul cu sosi­rea yach­tu­ri­lor din ce in ce mai moder­ne și ele­gan­te.

Noi o con­si­de­răm de ceva timp a doua noas­tră casă și abia aștep­tăm vre­mea bună, să ne întoar­cem la ea. Și, la fel, foar­te mulți iubi­tori de navi­ga­ție din Româ­nia…

Fair win­ds in 2021, Lima­nu!


Man­ga­lia News, 11.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply