Orşova, Judeţul Mehedinţi, Râul Cerna, Miercuri, 6 ianuarie 2021

0
167

Meteoplus: Judeţul Mehedinţi, Orşova (Râul Cerna), Miercuri, 6 ianuarie 2021:

Comen­ta­riu:

Dina C: Am fer­ma con­vin­ge­re ca, se gre­seste teri­bil de mult, cand se tot mares­te taxa pen­tru colec­ta­rea dese­u­ri­lor!! Nu asa ne vom civi­li­za!!! Nu prin taxe din ce in ce mai mari! Ne vom civi­li­za prin apli­ca­rea fer­ma de sanc­tiuni (pot fi “amenzi din ce in ce mai mari”) per­soa­ne­lor care arun­ca gunoa­ie­le pes­te tot, sau lasa mize­rii in zone­le de agre­ment! Daca se vor apli­ca cu fer­mi­ta­te masuri coer­ci­ti­ve si vor fi popu­la­ri­za­te prin media, in cel mult un an, vom ince­pe sa avem “bun simt” si sa fim civi­li­zati! Alt­fel, in mod cate­goric aceas­ta prac­ti­ca pagu­b­o­a­sa (care aten­tea­za la sana­ta­tea si via­ta noas­tra, prin dis­tru­ge­rea mediu­lui incon­ju­ra­tor), nu se va sto­pa, ci se va extin­de! O alta masu­ra, impe­ri­os nece­sa­ra, este sus­ti­ne­rea fir­me­lor de pre­lu­cra­re a dese­u­ri­lor!

Flo­ri­na I: Mize­ri­i­le arun­ca­re în albia râu­lui Cer­na în zona Băi­le Her­cu­la­ne sunt enorm de mul­te. Doi ani am “admi­rat” nepă­sa­rea tutu­ror celor din zonă. Izvoa­re­le termale/sulfuroase se stre­cu­rau prin­tre gunoa­ie până în râu. Zona e rup­tă din rai, dar locu­i­tă de pămân­te­ni…(Alte comen­ta­rii, pe mete­o­plus).


Man­ga­lia News, 06.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply