OLIMPIADA DE BENZI DESENATE, ediția I — 2020 | Expoziția câștigătorilor [VIDEO]

0
183

OLIMPIADA DE BENZI DESENATE, ediția I — 2020.

Expo­zi­ția câști­gă­to­ri­lor la Casa Fili­pes­cu Cesia­nu — Muze­ul Vâr­ste­lor, Bucu­rești. Elevi de la cla­se­le I până la a XII‑a, au par­ti­ci­pat la pri­ma edi­ție a Olim­pi­a­dei de Benzi Dese­na­te. Cu pes­te 1000 de lucrări pri­mi­te din toa­tă țara, misiu­nea juri­u­lui a fost una seri­oa­să. In final, au fost ofe­ri­te 80 de men­țiuni și 50 de pre­mii. Îi feli­ci­tăm pe toți par­ti­ci­pan­ții și îi aștep­tăm și la edi­ția din acest an. (Mihai Ionuț Grăjdeanu).


Man­ga­lia News, 11.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply