Miron Scorobete: ”Ne găsim într-un moment de erupţie a vulcanului Vezuviu, iar noi ne aflăm în înfloritoarea, superba cetate Pompei. Nu e o erupţie vulcanică fizică, ci una temporală”

0
242

Miron Sco­ro­be­te: ”Ori­cât ne-ar şoca, ori­cât ne-ar con­tra­ria, ori­cât ne-ar revol­ta aceas­tă şti­re, nu vom avea înco­tro şi vom fi obli­ga­ţi să o accep­tăm: Ne găsim într-un moment de eru­pţie a vul­ca­nu­lui Vezu­viu, iar noi ne aflăm în înflo­ri­toa­rea, super­ba ceta­te Pom­pei. Nu e o eru­pţie vul­ca­ni­că fizi­că, ci una tem­po­ra­lă. Lumea noas­tră, cea pe care o ştim din Anti­chi­ta­te, şi mai de demult, din pre­i­s­to­rie, se scu­fun­dă, aco­pe­ri­tă de lava altei lumi, a celei ce se va insta­u­ra ime­di­at după noi.

Cer­ce­tă­to­rii vii­to­ru­lui vor scor­moni lava ace­ea, ca un linţo­liu mor­tu­ar sub care doar­me o lume care a fost. Şi vor des­co­peri, spre stu­pe­fa­cţia lor, că în acea lume au exis­tat sen­ti­men­te, câte un băi­at se îndră­gos­tea de câte o fată faţă de care nu exis­ta alta mai fru­moa­să pe lume, câte o mamă îşi iubea copi­lul că-şi dăru­ia toa­te zile­le şi toa­te nopţi­le vieţii ei numai să‑l vadă feri­cit, erau locuri de care oame­nii se legau atât de mult că nu puteau să nu vină să le vadă din când în când, ca pe niş­te fiinţe dragi din fami­lie, erau cărţi atât de îndră­gi­te că, după ce ochii se închi­deau obo­si­ţi, ele se lăsau des­chi­se pe ini­mă, exis­tau amin­tiri, cân­te­ce obse­dan­te, care nu se mai şter­geau din auz, oame­nii erau atât de naivi încât erau în sta­re să se lase pra­dă miro­su­lui unei flori, sau unui fas­tu­os şi melan­co­lic apus de soa­re.
O lume în care oame­nii se uitau la cerul înste­lat.
O lume în care nin­gea.
O lume în care copi­ii se dădeau cu sania.

Miron Sco­ro­be­te, 1 ianu­a­rie 2021.


Man­ga­lia News, 03.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply