Mircea Rusu Band — Cu fiecare clipă… [VIDEO]

0
207

Mir­cea Rusu: Bună dimi­nea­ța! Ca o ploa­ie de ver­de proas­păt, mesa­je­le voas­tre! Mă stră­du­iesc să dau un semn fie­că­ru­ia în par­te. Spri­ji­nul vos­tru, într-atât de con­sis­tent, mi‑a dus cân­te­ce­le spre zeci de mii de oameni. Recu­noș­tin­ță! Cred că nu aveți cum rea­li­za fap­tul că fie­ca­re dis­tri­bu­i­re a voas­tră înlo­cu­ieș­te con­cret pos­tu­ri­le de radio care oco­lesc de mulți ani câte­va gene­ra­ții de muzi­cieni. Tri­mit spre voi azi acest cân­tec, pen­tru dorul din ini­mi­le voas­tre. Că nu‑i om să n‑aibă dor. Pier­du­tă ar fi lumea asta fără el. Cu mul­țu­mi­ri pen­tru tot, vă salu­tă un băi­at care cân­tă. Și care vă doreș­te, ca de fie­ca­re dată, sănă­ta­te și iubire!


Man­ga­lia News, 26.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply