Mircea Bezergheanu: Zânele se nasc doar în inima Vitejilor! Vrei să le vezi? Fii curajos, copile, și nu uita neamul din care te tragi! Zău! [VIDEO]

0
275

Mircea Bezergheanu: Zânele se nasc doar în inima Vitejilor! Vrei să le vezi? Fii curajos, copile, și nu uita neamul din care te tragi! Zău!

Ști­am că vine Urgia și, de fie­ca­re dată am făcut ace­lași lucru, an de an, mereu și mereu, indi­fe­rent la con­se­cin­țe. Am mers aco­lo, să stau cu el, să fim doi sin­guri pier­duți în Furt­u­nă. Că așa se cade, eu fiind al lui, mai ales la greu. Că la bine vin toți bom­bar­di­e­rii să poze­ze mire­sici. Va mai schim­ba câte­va frun­ze până când nu voi mai fi…, dar mă voi întoar­ce mereu, în pri­ma floa­re de mac ce va înflori pe lân­gă el. O s‑o vedeți atunci, va înroși tot câm­pul acela… 

Local­ni­cii și cio­ba­nii vin une­ori la mine, aco­lo, rugân­du-mă să mă adă­pos­tesc la ei, în coli­bă, măcar până ce tre­ce urgia. I‑am refu­zat mereu, chiar dacă la înce­put stă­team doar ghe­mu­it lân­gă tul­pi­nă, înfo­fo­lit cu 3 saci de dor­mit, aștep­tând urmă­to­rul răsă­rit și liniș­tea ce urma. Acum nu mai duc, stau ca boie­rul într‑o mași­nă de teren, legă­nat toa­tă noap­tea de Cri­vă­țul care vrea par­că să ne pună la pământ, să ne facă surcele. 

Mereu, îna­in­te de a adormi, vin Zâne­le…, le aud… Au cui­bul aici, chiar în ini­ma mea! Și înțe­leg, în sfâr­șit, ce-mi spu­nea buni­cul, dra­gul de el — Zâne­le se nasc doar în ini­ma Vite­ji­lor! Vrei să le vezi? Fii cura­jos, copi­le și nu uita nea­mul din care te tragi! Zău!”

Mir­cea Bezer­ghea­nu: “Buni­cu­le, sunt fericit!!!”

UPDATE: “De unde vin eu? Din copi­lă­ria mea. Vin din copi­lă­ria mea, ca din­tr-un ținut”. Anto­i­ne de Saint-Exupéry.
Știu, știuuu!… Nu e vite­jie să te duci cu o mași­nă pe un câmp, la un Copac. Ade­vă­ra­ta vite­jie este să afirmi că lumea asta este doar o fâșie a exis­ten­ței, să le spui oame­ni­lor de aici că min­tea, gân­dul, pot mode­la mate­ria, schim­bând rea­li­ta­tea, iar sufle­tul este veș­nic. Pen­tru asta erai inter­nat la nebuni, nu cu mult timp în urmă. Cum­va, via­ța asta mi‑a înde­pli­nit toa­te dorin­țe­le. Iar dacă eu nu am mai avut liber arbi­tru…, n‑a mai avut nimeni. Și am ales să vor­besc cu un Copac. Vedeți aici? Se aplea­că să-mi răs­pun­dă! Pato­lo­gic vor­bind, ver­dic­tul e sim­plu, pen­tru că aud și răspunsurile.
Cui­bul cu Zâne, exact în cli­pa în care se des­chid Lumi­le, iar ție nu-ți mai pasă…
Lovit de Fron­tu Baric #InTu­fi­suri.

MN: Alte albu­me Foto/Video extra­or­di­na­re, rea­li­za­te de Mir­cea Bezer­ghea­nu și publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, 31.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply