Mangalia: Pachetele cu alimente aferente lunii IANUARIE, se vor distribui în perioada 26–28.01.2021

0
351

Pache­te­le cu ali­men­te afe­ren­te lunii IANUARIE, se vor dis­tri­bui în peri­oa­da 26 — 28.01.2021, între ore­le 09.00 — 16.00, la cele 3 cen­tre de dis­tri­bu­i­re situ­a­te la:
-BAZA SPORTIVĂ PESCĂRUȘ;
-PIAȚA SATURN (FOSTUL MAGAZIN GEPETO);
-SALA DE SPORT DE LA ȘCOALA GEN. NR. 1.
Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, puteți ape­la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:
0341.140.113
0730.202.624
0730.202.128.
Vă mul­țu­mim și vă așteptăm!

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Mangalia.


Man­ga­lia News, 23.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply