Legi peste legi, care mai de care…

0
152

Legi peste legi, care mai de care…

Legea meca­ni­cii — Ime­di­at după ce ţi se mur­dă­resc mâi­ni­le de vase­li­nă, o să încea­pă să te mănân­ce şi nasul.
Legea gra­vi­ta­ţi­ei — Ori­ce şurub, cui sau uneal­tă, atunci când vă sca­pă pe jos, se va ros­to­goli până în cel mai inac­ce­si­bil loc.
Legea pro­ba­bi­li­tă­ţii — Pro­ba­bi­li­ta­tea de a fi văzut este direct pro­porţio­na­lă cu ges­tul peni­bil pe care îl faci.
Legea vari­a­ţi­ei — Dacă eşti în tra­fic şi schim­bi ben­zi­le de mers, cea de pe care te-ai mutat o să mear­gă mai repe­de decât cea pe care te afli.
Legea băii — Atunci când eşti cufun­dat cu tot cor­pul în apă, o să sune telefonul.
Legea întâl­ni­ri­lor nepre­vă­zu­te — Pro­ba­bi­li­ta­tea de a întâl­ni pe cine­va cunos­cut cre­ş­te dra­ma­tic, atunci când eşti cu cine­va ală­tu­ri cu care nu vrei să fii văzut.
Legea rezul­ta­tu­lui — Atunci când vrei să demon­strezi cui­va că un apa­rat nu fun­cţio­nea­ză, o să funcţioneze.
Legea bio­me­ca­ni­cii — Nive­lul mân­că­ri­mii este invers pro­porţio­nal cu posi­bi­li­ta­tea de a ajun­ge la locul cu pricina. 

MN: Mul­țu­mim dom­nu­lui pro­fe­sor Lucian Fali­bo­ga, pen­tru legi­le inspi­ra­te, trans­mi­se virtual. 🙂


Man­ga­lia News, 21.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply