La Sanatoriul Balnear Mangalia a început campania de vaccinare. Lucian Nichita, managerul unității, prima persoană vaccinată [VIDEO]

0
496

La Sanatoriul Balnear Mangalia a început campania de vaccinare. Lucian Nichita, managerul unității, prima persoană vaccinată.

Cam­pa­nia de vac­ci­na­re împo­tri­va COVID-19 a înce­put luni, 4 ianu­a­rie 2021, şi la Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia, pri­ma per­soa­nă care a fost  imu­ni­za­tă a fost mana­ge­rul uni­tă­ții, Lucian Nichi­ta.

Acțiu­nea de astăzi a înce­put la ora 6, când a ajuns vac­ci­nul adus de la Con­stan­ța, de la Cen­trul de sto­ca­re. A fost recep­țio­nat de noi, a fost intro­dus în fri­gi­der și avem 20 de fla­coa­ne de vac­cin a câte cinci doze fie­ca­re, deci avem 100 de doze pen­tru per­so­na­lul Sana­to­ri­u­lui Bal­near Man­ga­lia”, a pre­ci­zat dr. Mari­a­na Petre, medic epi­de­mi­o­log, cor­do­na­to­rul Cen­tru­lui de Vac­ci­na­re.

Cam­pa­nia se des­fă­șoa­ră pe par­cur­sul a 4 zile. O par­te din per­so­nal a făcut deja vac­ci­nul, chiar și eu. Nu este dure­ros, nu am avut nicio reac­ție. Ne aștep­tăm să imu­ni­zăm măcar 70% din per­so­nal, pen­tru a avea o efi­cien­ță. Imu­ni­ta­tea se va dezvol­ta după doza a doua de vac­cin, pri­ma este astăzi, urmă­toa­rea la 21 de zile, când vom pri­mi și o ade­ve­rin­ță că sun­tem imuni”, a decla­rat dr. Magda­le­na Dumi­tres­cu, Direc­tor Medi­cal la Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 04.01.2021. (sur­sa: Mangalia.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply