La Biblioteca franceză ”Arthur Rimbaud” din Mangalia, fondul documentar ”ARDENNESVERLAINERIMBAUD”, unic în România!

0
230

FOND DOCUMENTAR UNIC ÎN ROMANIA, LA MANGALIA: ”ARDENNESVERLAINERIMBAUD”.

Capo­do­pe­ra celor doi poeți fran­cezi poa­te fi des­co­pe­ri­tă împru­mu­tând sau con­sul­tând pe loc cărți din fon­dul docu­men­tar spe­cial “Arden­nes”. Se pot con­sul­ta atla­suri geo­gra­fi­ce, poe­zii și ghi­duri turis­ti­ce des­pre regiu­nea Arde­ni­lor. Vă invi­tăm să le con­sul­tați în Man­ga­lia, la Bibli­o­te­ca Fran­ce­ză!

#Ver­lai­ne… Sep­tem­brie 1871… Pri­ma întâl­ni­re între #Rim­ba­ud și Ver­lai­ne, la Paris… Vor deve­ni cei doi mari “bles­te­mați” poeți fran­cezi. Va înce­pe timp de 4 ani cea mai tumul­tu­oa­să rela­ție de pri­e­te­nie, peri­oa­da cea mai pro­li­fi­că din punc­tul de vede­re al curen­tu­lui literar.


Man­ga­lia News, 10.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply