Incendiu la Spitalul Matei Balș. Peste o sută de pacienți evacuați. Cod Roșu. Mai mulți morți

0
201

Este Cod Roșu la Spitalul Matei Balș, din București,  unde se trateaza pacienții de coronavirus.

Daniel Vasi­le, pur­tă­to­rul de cuvânt al ISU Bucu­rești Ilfov, spu­ne că s‑a declan­șat Pla­nul Roșu.

Ofi­ci­a­lul ISU mai spu­ne că incen­di­ul s a mani­fes­tat la par­te­rul unui corp de cla­di­re cu regim de îna­l­ti­me P+3, pe două laturi.

Au fost con­sti­tu­i­te echi­pe de cău­ta­re și sal­va­re a per­soa­ne­lor și se rea­li­zea­ză eva­cu­a­rea lor.

Potri­vit infor­ma­ți­i­lor fur­ni­za­te, in cla­di­re se aflau apro­xi­ma­tiv o sută de persoane.

În scurt timp incen­di­ul a fost stins, nu se mai obser­vă fla­că­ră. Au fost dega­jari mari de fum pe casa sca­rii de la par­ter catre ulti­mul nivel. La fața locu­lui actio­nea­ză toa­te resur­se­le dis­po­ni­bi­le pen­tru sal­va­rea per­soa­ne­lor: ambu­lan­țe, autos­pe­ci­a­le pen­tru vic­ti­me mul­ti­ple, spi­tal mobil, descarcerare.

Daniel Vasi­le anun­ță un prim bilanț: patru pacienți dece­dați la par­te­rul pavi­li­o­nu­lui unde s‑a pro­dus incendiul.

S‑a înche­iat ope­ra­țiu­nea de eva­cu­a­re a pacien­ți­lor din pavi­li­o­nul afec­tat de incendiu.

sur­sa: ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply