În Mamaia, spectacolul înnisipării continuă… Foto/VIDEO

0
297

În Mamaia, spectacolul înnisipării continuă…

Cel mai impor­tant pro­iect din ulti­mii 50 ani, cu o valoa­re de pes­te 800 de mili­oa­ne de euro se des­fă­șoa­ră pe întreg lito­ra­lul româ­nesc, de la nord la sud (11 zone), timp de trei ani.
Din ima­gi­ni­le pe care le puteți vedea mai jos, este vizi­bil cu cât se poa­te extin­de pla­ja și impli­cit teri­to­ri­ul Româ­ni­ei prin acest pro­iect de impor­tan­ță națională.
Vor­bim în pre­zent doar de lotul Mama­ia, care în cifre până la înce­pu­tul aces­tei verii va ară­ta astfel:
- apro­xi­ma­tiv 53 ha de pla­jă nouă,
- pe lun­gi­me de 6.950 ml;
- cir­ca 4,5 mili­oa­ne de mc de nisip folo­siți la înnisipare.


Man­ga­lia News, 23.01.2021. (sur­sa: ABDL).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply