Echipele Polaris Mangalia au intervenit prompt, după prima ninsoare viscolită a acestui sezon [Foto/VIDEO]

0
370

Astăzi, după ce nin­soa­rea s‑a înteţit, iar vân­tul a înce­put să sufle cu pute­re, echi­pe­le Pola­ris Man­ga­lia au inter­ve­nit, ast­fel ca cir­cu­la­ţia pie­to­ni­lor şi con­du­că­to­ri­lor auto să nu aibă de suferit.

Potri­vit nou­lui direc­tor al Punc­tu­lui de lucru Pola­ris Man­ga­lia, ec. Cris­ti­na Dumi­tru, „s‑a inter­ve­nit cu două împră­ş­ti­e­toa­re de mate­ri­al anti­de­ra­pant şi cu lame, aco­lo unde se impu­nea. De ase­me­nea, s‑a inter­ve­nit pe tro­tu­a­re, unde au fost mobi­li­za­te echi­pe de lucră­tori dota­ţi cu sare şi lopeţi, folo­sin­du-se şi un ATV cu lamă şi sără­ri­ţă. O situ­a­ţie mai difi­ci­lă a fost cre­a­tă de viscol în zona cuprin­să din­tre IAS şi Zoo­teh­nie. Aici, au fost tri­mi­se două bul­do­ex­ca­va­toa­re, unul rămânând să asi­gu­re per­ma­nenţa, întru­cât zăpa­da este visco­li­tă din câmp, pe dru­mul ce lea­gă IAS-ul de Zoo­teh­nie”. 


Man­ga­lia News, 27.01.2021. (sur­sa: A.N).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply