Drumarii de la CNAIR au acționat pe întreaga rețea de drumuri naționale și autostrăzi, cu 818 utilaje și au împrăștiat aproximativ 3.593 tone material antiderapant [Foto/VIDEO]

0
144

Acțiuni CNAIR:

În inter­va­lul 11.01.2021, ora 17:00, – 12.01.2021, ora 05:00, dru­ma­rii de la CNAIR au acțio­nat pe întrea­ga rețea de dru­muri națio­na­le și autos­trăzi, cu 818 uti­la­je și au împrăș­ti­at apro­xi­ma­tiv 3.593 tone mate­ri­al anti­de­ra­pant.

Direc­ți­i­le regio­na­le ale CNAIR au acțio­nat ast­fel:

DRDP Bucu­rești – 122 auto­u­ti­la­je, au răs­pân­dit 697,5 tone de mate­ri­al anti­de­ra­pant,

DRDP Crai­o­va — 120 auto­u­ti­la­je, au răs­pân­dit 297 tone mate­ri­al anti­de­ra­pant,

DRDP Timi­șoa­ra — 114 auto­u­ti­la­je, au răs­pân­dit 511,5 tone mate­ri­al anti­de­ra­pant,

DRDP Cluj — 140 auto­u­ti­la­je, au răs­pân­dit 701 tone mate­ri­al anti­de­ra­pant,

DRDP Bra­șov — 112 auto­u­ti­la­je, au răs­pân­dit 515,7 tone mate­ri­al anti­de­ra­pant,

DRDP Iași — 150 auto­u­ti­la­je, au răs­pân­dit 806,7 tone mate­ri­al anti­de­ra­pant,

DRDP Con­stan­ța – 60 auto­u­ti­la­je, au răs­pân­dit 60,2 tone mate­ri­al anti­de­ra­pant.

Facem apel la con­du­că­to­rii auto să cir­cu­le pru­dent, să res­pec­te res­tric­ți­i­le insti­tu­i­te pe anu­mi­te sec­toa­re de drum, să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le din tra­fic, să ple­ce la drum doar dacă au auto­ve­hi­cu­le­le echi­pa­te cores­pun­ză­tor pen­tru con­di­ții de iar­nă și să se infor­meze în pre­a­la­bil cu pri­vi­re la con­di­ți­i­le de tra­fic din zone­le tranzi­ta­te.


Man­ga­lia News, 12.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply