Doliu în sportul dobrogean. Antrenorul de box Nicu Chioveanu a trecut în neființă

0
473

Tre­ce­rea în neființă a dom­nu­lui Nicu Chi­o­vea­nu, per­so­na­li­ta­te mar­can­tă a spor­tu­lui din Man­ga­lia, a lăsat lumea boxu­lui mai săra­că. Antre­nor dedi­cat și îndrumător pen­tru generații de tineri, a clă­dit nu doar cam­pi­oni, ci și caractere.
Deținător al Tro­fe­u­lui “Cen­tu­ra de Aur” și al titlu­lui de Cam­pi­on Național la Box, cate­go­ria 71 Kg în anul 1981 și mem­bru în Biro­ul Fede­ral al Federației Române de Box, din febru­a­rie 2013, dom­nul Nicu Chi­o­vea­nu lasă în urmă un gol imens. Ele­vii care au încrucișat mănușile dato­ri­tă lui rămân fără un men­tor, dar meda­li­i­le câști­ga­te vor pur­ta în ele amin­ti­rea unui bun pro­fe­sor. Tim­pul nu i‑a mai ofe­rit răgazul nece­sar finalizării altor pro­iec­te spor­ti­ve în care era angrenat.
Trans­mi­tem sin­ce­re condoleanţe fami­li­ei îndoliate și le sun­tem alături, sufletește, în aceas­tă grea pierdere.


Dum­ne­zeu să-l odih­neas­că în pace.

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Mangalia.


Man­ga­lia News, 22.01.2021. (foto gene­ric: ziuaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply