Damen Shipyards Mangalia — Albume FOTO realizate de Gheorghe Mitran și Roberto Cojan

0
192

Damen Shipyards Mangalia — Albume FOTO realizate de Gheorghe Mitran și Roberto Cojan.

În anul care toc­mai s‑a înche­iat, la Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia s‑a lucrat în ritm sus­ți­nut. Ne‑o dove­desc foto­gra­fi­i­le rea­li­za­te de Ghe­or­ghe Mitran și Rober­to Cojan, căro­ra le mul­țu­mim, pe aceas­tă cale.

Anul Nou cu sănă­ta­te și impor­tan­te rea­li­zări nava­le, vă urea­ză echi­pa Man­ga­lia News!


Man­ga­lia News, 04.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply