CNAIR — Situația drumurilor naționale și a sectoarelor de autostradă închise din cauza condițiilor meteo nefavorabile [VIDEO]

0
225

Raport situație rețea de drumuri naționale și autostrăzi.

La aceas­tă oră, situ­a­ția dru­mu­ri­lor națio­na­le și a sec­toa­re­lor de autos­tra­dă închi­se din cau­za con­di­ți­i­lor meteo nefa­vo­ra­bi­le, se pre­zin­tă astfel:
· DN 22, km 233+300 – km 239+100, între Baia – limi­tă județ CT;
· DN 22A, km 45+750 – km 64+700, loca­li­ta­tea Topo­log – limi­tă județ CT;
· DN 38, km 0+000 – km 53+800, Agi­gea – Negru Vodă;
· DN22C, km 0+000 – km 42+740, Cer­na­vo­dă — Murfatlar;
· DN2A, km 126+000 – km 183+000, Hâr­șo­va – Miha­il Kogălniceanu;
· DN3, km 129+000 – km 271+429, Ostrov – Murfatlar;
· DN22A, km 0+000 – km 12+000, Cata­loi – Nalbant;
· DN22F, km 8+000 – km 13+900, Izvoa­re­le – Nalbant;
· DN22, km 101+800 – km 231+190, Măcin — Baia;
· DN22D, km 2+000 – km 52+862, Măcin – Ciucurova;
· DN22E, km 0+000 – km 144+200, Gâr­van – I.C.Brătianu.

De ase­me­nea, pe urmă­toa­re­le sec­toa­re de drum națio­nal a fost insti­tu­i­tă res­tric­ție de tonaj, pen­tru vehi­cu­le cu masa tota­lă maxi­mă auto­ri­za­tă mai mare de 7,5:
· DN 22, km 86+600 – km 287+456, Smâr­dan – Lumina;
· DN 22A, km 0+0000 – km 85+925, Cata­loi – Hârșova;

Pre­ci­zăm că pe rețea­ua de dru­muri națio­na­le și autos­trăzi, în data de 27.01.2021, în inter­va­lul orar 12:00 – 17:00, s‑a acțio­nat astfel:
· DRDP Bucu­rești: 28 auto­u­ti­la­je și s‑au răs­pân­dit 116 tone mate­ri­al antiderapant;
· DRDP Crai­o­va: 9 autoutilaje;
· DRDP Timi­șoa­ra: nu  a fost nece­sa­ră inter­ven­ția autoutilajelor;
· DRDP Cluj: 1 auto­u­ti­laj și s‑a răs­pân­dit 6 tone mate­ri­al antiderapant;
· DRDP Bra­șov: 27 auto­u­ti­la­je și s‑au răs­pân­dit 115 tone mate­ri­al antiderapant;
· DRDP Iași: 13 auto­u­ti­la­je și s‑au răs­pân­dit 34 tone mate­ri­al antiderapant;
· DRDP Con­stan­ța: 275 auto­u­ti­la­je și s‑au răs­pân­dit 648 tone mate­ri­al anti­de­ra­pant și 35,4 tone clo­ru­ră de cal­ciu tone mate­ri­al antiderapant.

Total gene­ral: S‑a acțio­nat cu 353 auto­u­ti­la­je și s‑au răs­pân­dit 919 tone mate­ri­al anti­de­ra­pant și 35,4 tone clo­ru­ră de calciu.


Man­ga­lia News, 28.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply