Clipe de Fericire — Să avem un 2021 în care să ne fie bine! Să avem un An Nou cu vești bune!

0
258

Clipe de Fericire — Să avem un 2021 în care să ne fie bine! Să avem un An Nou cu vești bune!

Ce mai faci, ești bine?” O între­ba­re pe care odi­ni­oa­ră o puneam fără niciun fel de emo­ție a căpă­tat, în 2020, alte înțe­le­suri…

Am tră­it anul ce se înche­ie astăzi cu tea­mă în suflet și cu spe­ran­ța că vom pri­mi mereu con­fir­ma­rea că toți cei dragi sunt bine! Dar 2020 a avut și povești minu­na­te, fiind­că iubi­rea e ace­eași și‑n vre­muri de pan­de­mie. Câte­va au prins via­ță în pagi­ni­le zia­ru­lui nos­tru și vor fi păs­tra­te cu gri­jă de pro­ta­go­niști, ca măr­tu­rie a unei peri­oa­de de care își vor amin­ti toa­tă via­ța.

Am scris des­pre oameni pe care caran­ti­na i‑a aju­tat sa se des­co­pe­re, des­pre cupluri pen­tru care 2020 este un an minu­nat, pen­tru că le‑a înde­pli­nit visul de a deve­ni părinți, des­pre oameni pe care depăr­ta­rea i‑a apro­pi­at. Și tot zia­rul nos­tru a adus vești bune celor legați de un fir invi­zi­bil al doru­lui, într-un an în care dorul par­că ne‑a cople­șit. Într-un sat uitat de lume, o buni­că a plâns de feri­ci­re când poș­ta­șul i‑a adus un ziar în care a des­co­pe­rit zâm­be­tul și iubi­rea celor dragi.

O ado­les­cen­tă și‑a pri­mit cado­ul de majo­rat, în izo­la­re. Petre­ce­rea mult visa­tă n‑a mai avut loc, dar nu va uita nici­o­da­tă emo­ția ace­lei zile. Mama, afla­tă în spi­tal, după ce a fost con­fir­ma­tă cu viru­sul pan­de­mic, a ținut să‑i trans­mi­tă cele mai fru­moa­se gân­duri prin inter­me­di­ul zia­ru­lui cu vești bune. Și amin­ti­rea ace­lei zile s‑a închis, ca într‑o cap­su­lă a tim­pu­lui, în pagi­ni­le sale…

Toa­te poveș­ti­le pe care le-am scris ne-au rămas în suflet. Dar știm că 2020 n‑a fost doar des­pre feri­ci­re. Că a lăsat urme adânci în sufle­te­le celor care au pier­dut oameni dragi sau au avut de sufe­rit. Gân­dul nos­tru cel bun mer­ge către ei, dar și către cei pen­tru care anul ce se înche­ie astăzi a adus mul­te cli­pe de feri­ci­re!

Să avem un 2021 în care să ne fie bine! Să avem un An Nou cu vești bune!

#cli­pe­de­fe­ri­ci­re #happy­newyear


Man­ga­lia News, 01.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply