ATENTIE, SOFERI! Transporturi agabaritice pe ruta Port Agigea — Mihail Kogălniceanu

0
195

Trans­por­turi aga­ba­ri­ti­ce pe ruta Port Agi­gea – Miha­il Kogălniceanu.

În peri­oa­da, 05.01.2021 – 11.01.2021, se des­fă­șoa­ră două trans­por­turi cu depă­șiri ale mase­lor și dimen­siu­ni­lor maxi­me admi­se pe urmă­toa­re­le rute:

Port Agi­gea– DN39AA4 – Ovi­diu – DN2A – Miha­il Kogăl­ni­cea­nu – DN2ADC63DJ224 – Med­gi­dia – DJ222 – Peș­te­ra – DC55 – Parc Eoli­an Peștera

Parc Eoli­an Peș­te­ra– DC55 – Peș­te­ra – DJ222 – Med­gi­dia – DJ224DC63DN2A – Miha­il Kogălniceanu. 

Vehi­cu­le­le trans­por­tă o con­fec­ție metalică.

Lăți­mea maxi­mă a vehi­cu­lu­lui este 3.3 m, vite­za de depla­sa­re urmând a fi adap­ta­tă con­di­ți­i­lor de tra­fic. Men­țio­năm că în con­for­mi­ta­te OUG 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce vite­za maxi­mă de depla­sa­re a vehi­cu­le­lor cu depă­siri este de 70 km/oră.

Eta­pe­le de des­fă­șu­ra­re ale trans­por­tu­lui sunt sta­bi­li­te de poli­ția ruti­e­ră, care asi­gu­ră înso­ți­rea vehi­cu­lu­lui cu depășiri.Transportul nu se va des­fă­șu­ra în peri­oa­de­le și pe sec­toa­re­le de drum pe care sunt sem­na­la­te feno­me­ne mete­o­ro­lo­gi­ce peri­cu­loa­se, prin codu­ri­le gal­ben, por­to­ca­liu sau roșu.


Man­ga­lia News, 07.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply