Atenție, șoferi! Lucrări pe autostrada A2!

0
217

CNAIR  infor­mea­ză că în peri­oa­da 21 — 22.01.2021 pe Autos­tra­da A2, calea 1, sen­sul Bucu­rești – Con­stan­ța, între km 24+000 și km 36+000, Antre­pre­no­rul Saga efec­tu­ea­ză lucrări de repa­ra­ții ale degra­dă­ri­lor caro­sa­bi­lu­lui. Pe peri­oa­da lucră­ri­lor, ban­da 1 de cir­cu­la­ție va fi res­tric­țio­na­tă, cir­cu­la­ția fiind devi­a­tă pe ban­da 2.

Pre­ci­zăm că și pe sen­sul Con­stan­ța – Bucu­rești, între km 35+000 și km 31+000, în peri­oa­da 20 — 23.01.2021, ban­da 1 va fi res­tric­țio­na­tă pen­tru efec­tu­a­rea ace­lu­iași tip de lucrări.

Repa­ra­ți­i­le con­stau în fre­za­rea beto­nu­lui ruti­er și așter­ne­rea unui strat de mix­tu­ră asfal­ti­că pe zone­le degradate.

Rugăm par­ti­ci­pan­ții la tra­fic să cir­cu­le pru­dent și să res­pec­te sem­na­li­za­rea ruti­e­ră existentă.


Man­ga­lia News, 21.01.2021. (CNAIR).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply