Atenție, șoferi! Informare de vreme rea în sudul țării

0
298

Admi­nis­tra­ția Națio­na­lă de Mete­o­ro­lo­gie a emis o infor­ma­re pen­tru inter­va­lul, 09.01, ora 23:00 – 12.01.2021, ora 06:00, ce vizea­ză pre­ci­pi­ta­ții mai ales sub for­mă de nin­soa­re, inten­si­fi­cări ale vân­tu­lui și depu­neri de polei, în spe­cial în zona de sud a țării.

Facem apel la con­du­că­to­rii auto care se depla­sea­ză în aceas­tă peri­oa­dă, în spe­cial în zone­le viza­te, să cir­cu­le pru­dent, să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le din tra­fic, să ple­ce la drum doar dacă au auto­ve­hi­cu­le­le echi­pa­te cores­pun­ză­tor pen­tru con­di­ții de iar­nă și să se infor­meze în pre­a­la­bil cu pri­vi­re la con­di­ți­i­le de tra­fic din zone­le tranzitate.

Reco­man­dăm limi­ta­rea cir­cu­la­ți­ei auto­ve­hi­cu­le­lor cu masa maxi­mă total auto­ri­za­tă mai mare de 7,5 t, pen­tru evi­ta­rea pro­du­ce­rii de blo­ca­je în tra­fic din cau­za feno­me­ne­lor meteorologice.

Pre­ci­zăm că toa­te direc­ți­i­le regio­na­le ale CNAIR sunt mobi­li­za­te și vor inter­ve­ni unde este cazul pen­tru ca tra­fi­cul ruti­er să se des­fă­șoa­re în con­di­ții de siguranță.


Man­ga­lia News, 09.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply