ANUNȚ! Direcția Asistență Socială Mangalia distribuie biletele pentru transportul gratuit (traseu local), aferente lunii IANUARIE 2021

0
433

ANUNȚ! Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia dis­tri­bu­ie bile­te­le pen­tru trans­por­tul gra­tu­it (tra­seu local), afe­ren­te lunii IANUARIE 2021

Bile­te­le pen­tru trans­por­tul gra­tu­it (tra­seu local) afe­ren­te lunii IANUARIE 2021 se vor acor­da la sedi­ul D.A.S. Man­ga­lia, din str. Del­fi­nu­lui, nr.1 (lân­gă fos­ta Gar­ni­zoa­nă Man­ga­lia), în peri­oa­da 18 — 22 IANUARIE 2021.
Pen­tru mai mul­te deta­lii, puteți ape­la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:
0730.202.188
0730.202.624
0341.140.113
Vă mul­țu­mim și vă așteptăm!


Man­ga­lia News, 16.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply