Valentin Tănase — Anotimpurile 

0
217

”Eter­na suc­ce­siu­ne a ano­tim­pu­ri­lor ne guver­nea­ză fie­că­ru­ia din­tre noi ciclu­ri­le vie­ții. Exis­tă ano­tim­puri astro­no­mi­ce, ano­tim­puri ale natu­rii, ale vege­ta­ți­ei, dar și ano­tim­puri ale exis­ten­ței, pri­mă­va­ra fiind asi­mi­la­tă copi­lă­ri­ei, vara, tine­re­ții, toam­na, matu­ri­tă­ții și iar­na, senec­tu­ții. Sim­bo­lul uni­ver­sal al schim­bă­rii și reîn­toar­ce­rii ano­tim­pu­ri­lor a con­sti­tu­it din­tot­dea­u­na un subiect pre­fe­rat al sen­si­bi­li­tă­ții artistice. 

Poeți, pic­tori, muzi­cieni, actori, core­grafi, foto­grafi s‑au între­cut în a repre­zen­ta ale­goric magia fie­că­rui ano­timp, ca o încer­ca­re de a des­ci­fra sen­su­ri­le ascun­se ale universului.

Și astăzi, ca și odi­ni­oa­ră, tema ano­tim­pu­ri­lor este o ade­vă­ra­tă pro­vo­ca­re pen­tru fie­ca­re artist”. Valen­tin Tăna­se.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 26.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply