Urări de la românii din America, de 1 Decembrie 2020 [VIDEO]

0
189

Urări de la românii din America de 1 Decembrie, 2020:

Româ­nii din Ame­ri­ca de Nord sunt cu gân­dul la Româ­nia, acum în prag de săr­bă­toa­re. Chiar dacă, din cau­za pan­de­mi­ei, în acest an nu vom putea săr­ba­tori Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei, ca și în tre­cut, m‑am gân­dit că o sa putem cele­bra în mod vir­tu­al. Am adu­nat aici mesa­je­le video a câtor­va zeci de români din Sta­te­le Uni­te și Can­a­da pe care vă invit să le urmă­riți. Sunt mesa­je pro­fun­de, de suflet, cu tră­iri și emo­ții ale româ­ni­lor noș­trii împrăș­ti­ați pe con­ti­nen­tul nord ame­ri­can, care acum, la ceas ani­ver­sar, sunt cu gân­dul la țara mamă.

De aici, de la Chi­ca­go, vă urez un: La mulți ani Româ­nia, La mulți ani, români ori­un­de vă aflați! Mul­tu­mi­ri, tut­u­tor par­ti­ci­pan­ti­lor: Lau­ra Bre­tan, Mir­cea Coman, Cipri­an Pop, Adri­an Toma, gru­pul Buco­vi­na din Atlan­ta (Roma­nian Cul­tu­ral Heri­ta­ge Atlan­ta, Geor­gia) Izi­dor Ruc­kel, Dorin Nadrau, Raul Dud­nic, Adri­an Arde­lean, Mari­us Stan, Pau­la Tel­cian Aste­fa­noa­iei, Lau­ra Ban­di­la, Adri­a­na Ursu Marin­cas, Cris­ti­na A. Bejan, Rusa­li­na Min­cu (Vita­l­li­na Pre­ven­ti­ve & Inte­gra­ti­ve Care Chi­ca­go), Miha­e­la Cam­pi­on, Lucian Oprea, Ale­xan­dra Car­ti­a­nu, Janet Tan, Vio­rel Chis, Ali­na Van­ce, Cata­li­na Flo­res­cu, Ele­na Boto­sa­nu, Cor­ne­lia Laso­re­l­la, Nicho­las Buda, Ali­na Cum­pan, Ghe­or­ghe Chin­dris, Dan si Ralu­ca Nico­lae.

La mulți ani, de Ziua Româ­ni­ei!

Mari­an Petru­ta, Chi­ca­go, USA.


Man­ga­lia News, 01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply