Un medic român a publicat schema de tratament pentru pacienţii COVID cu forme moderate ale bolii

0
356

Medi­cul avansea­ză o lis­tă de medi­ca­men­te efi­cien­te în cazul pacienţi­lor cu for­me uşoa­re de COVID, iar pe lân­gă aceas­ta reco­man­dă şi supli­men­te ali­men­ta­re pre­cum Quer­ci­ti­nă, Echi­na­ce­ea, căti­nă, extract de coa­căz negru sau pro­po­lis.

Dr. Adi­na Alberts a publi­cat sche­ma de tra­ta­ment pen­tru pacienţii COVID cu for­me mode­ra­te ale bolii.

În con­ti­nu­a­re, medi­cul pre­zin­tă sche­ma de tra­ta­ment stan­dard pe care medi­cii de fami­lie ar putea să o reco­man­de pacienţi­lor cu for­me uşoa­re de COVID-19. „Marea majo­ri­ta­te a medi­ci­lor de fami­lie sunt de acord cu aceas­tă sche­mă de tra­ta­ment:

1. Azi­tro­mi­ci­na cp de 500 mg, 1cp/ zi, 5–7 zile.
2. Para­ce­ta­mol cp de 500 mg, 1cp la 8 ore, în caz de febră sau dureri, 14 zile.
3. Aspen­ter, cp de 75 mg, 1 cp pe zi, 14 zile.
4. Medrol cp 4 mg, 1 cp /zi timp de 2 zile, apoi 2 cp/zi încă 2 zile, apoi câte 3 cp/zi până la 10 zile, la ora 10 dimi­nea­ţa.
5. Pro­te­cţie gas­tri­că. Sunt mul­te vari­an­te. De exem­plu: Ome­ran cp 20 mg, 1 cp la 12 ore, 14 zile.
6. Vita­mi­ne C 2 g/zi, 14 zile
7. Vita­mi­na D 1000 UI/ zi, 14 zile.
8. Zinc cp 25 mg, 2 cp/zi, 14 zile.
9. Pro­bi­o­ti­ce. Sunt mul­te vari­an­te. De exem­plu: Lin­ex forte cp 60 mg, 1–2 cp pe zi, 14 zile.
10. Anti­tu­si­ve. Sunt mul­te vari­an­te. De exem­plu: Bronho­K­lir, 5 ml de 3 ori/zi, cât per­sis­tă tusea.
11. Sep­to­sol cu albas­tru de meti­len, pen­tru igie­na oro­fa­rin­gi­a­nă, 1–3 cp/zi, 14 zile 12. DIETA HIPOSODATĂ, cât timp durea­ză admi­nis­tra­rea pre­pa­ra­te­lor cor­ti­zo­ni­ce. (Medrol, Dexa­me­ta­zo­na).

Pre­pa­ra­te de genul supli­men­te­lor ali­men­ta­re, pre­cum Quer­ci­ti­nă, Echi­na­ce­ea, Căti­nă, Extract de coa­căz negru, Pro­po­lis, Coen­zi­ma Q10 etc, sunt bine­ve­ni­te în aces­te vre­muri. E bine să le aveţi în casă şi să vi le admi­nis­tra­ţi şi pre­ven­tiv. Pe rând.
Rog medi­cii de fami­lie care văd aceas­tă pos­ta­re, să ne sem­na­li­ze­ze modi­fi­cări şi/sau com­ple­tări la sche­ma de tra­ta­ment de mai sus, dacă acest lucru se impu­ne. Mulţu­mesc anti­ci­pat!”, a scris Adi­na Alberts pe Face­bo­ok.


Man­ga­lia News, 17.12.2020. (sur­sa: adevarul.ro/locale).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply