Teodora, de la Art by Teo, realizează manual ornamente inspirate de iile românești, pentru Sărbătorile de iarnă [galerie FOTO]

0
364

”Tot ceea ce am cre­at anul aces­ta, atât pe hai­ne, tablo­uri cât si deco­ra­tiu­ni­le de Cră­ciun, a spus o poves­te: Poves­tea tra­di­ți­i­lor Româ­nești, poves­tea moși­lor și stră­mo­si­lor noș­tri, poves­tea țării în care m‑am năs­cut, povești din copi­lă­rie, poves­tea rădă­ci­ni­lor Româ­nești. Am “scris” cu aces­te cre­a­ții mul­te poves­ti in care dori­to­rii s‑au regă­sit in ele. Vă mul­tu­mesc tutu­ror celor care ati avut incre­de­re in talen­tul meu si in ceea ce cre­ez si vă mul­tu­mesc pen­tru că mi-ati dat oca­zia să cre­ez o poves­te pen­tru fie­ca­re în par­te”. (Teo Stry, Can­a­da, 2020).

Mai mul­te deco­ra­țiuni pen­tru bra­dul de Cră­ciun, cu mode­le tra­di­țio­na­le româ­nești:

MN: Vă reco­man­dăm cu mare drag și arti­co­lul: Art by Teo | Teo­do­ra poar­tă “Roma­nia Mea” în ini­mă și în lucră­ri­le pe care le rea­li­zea­ză cu mare pasiu­ne. O poves­te, o via­ță, o artis­tă.


Man­ga­lia News, 15.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply