Spiritul dacilor veghează” — pictură inspirată de sculptura monumentală a lui Decebal, săpată în stânca muntelui, la Clisura Dunării, semnată de Valentin Tănase

0
170

Spi­ri­tul daci­lor veghea­ză” — o pic­tu­ră inspi­ra­tă de sculp­tu­ra monu­men­ta­lă a lui Dece­bal, săpa­tă în stân­ca mun­te­lui, la Cli­su­ra Dună­rii, la Caza­ne, în pre­a­j­ma loca­li­tă­ții Orșo­va. Este cea mai mare ope­ră sculp­tu­ra­lă din Euro­pa, având dimen­siu­ni­le de 55 X 25 metri și a fost rea­li­za­tă între anii 1994–2004 de către artis­tul sculp­tor Flo­rin Cotar­cea, asis­tat de o echi­pă de 12 sculp­tori cu abi­li­tăți de alpi­niști și plăti­tă de omul de afa­ceri Josif Con­stan­tin Dră­gan, un pro­mo­tor al valo­ri­lor daci­ce în Isto­ria Uni­ver­sa­lă. Lucra­rea mea este un oma­giu adus celor care au cre­at acest monu­ment care își pro­pu­ne să ducă în eter­ni­ta­te efi­gia și legen­da mare­lui Dece­bal”. Valen­tin Tăna­se.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 04.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply