SPECTACOL ABSOLUT!!! Munții de la marginea Timișoarei | Foto/VIDEO Razvan Vitionescu

0
281

Razvan Vitio­ne­scu — Mun­ții de la mar­gi­nea Timi­șoa­rei, acum o oră! (Luni, 28.12.2020, h.16:30).

Spec­ta­col abso­lut!!! Ima­gi­ne docu­ment pen­tru Timi­șoa­ra! Pâr­tia de ski de pe Seme­nic, foto­gra­fi­a­tă din ora­șul de pe Bega. In prim-plan, Bise­ri­ca roma­no-cato­li­că din Eli­sa­be­tin, Timi­șoa­ra! In aceas­tă sea­ră!!!

Facul­ta­tea de Con­struc­tii din Timi­șoa­ra, Noc­tur­na Sta­dio­nu­lui Dan Păl­ti­ni­șa­nu, iar în depăr­ta­re, Mun­tii Țar­cu — Razvan Vitio­ne­scu:

Fabu­los!!! Mun­tii Bana­tu­lui s‑au vazut si azi din Timi­soa­ra!
In prim-plan, o par­te din noc­tur­na sta­dio­nu­lui Dan Pal­ti­ni­sa­nu din Timi­soa­ra! Foto­gra­fie rea­li­za­ta cu Nikon D750 si obiec­tiv Tamron 70–200, cu tele­con­ver­tor 2x + crop.

MN: Mul­țu­mim, Răzvan Vitio­ne­scu. Sti­mați citi­tori, vă invi­tăm să vizio­nați AICI și cele­lal­te arti­co­le cu foto­gra­fii super­be, rea­li­za­te de timi­șo­rea­nul Răzvan Vitio­ne­scu, publi­ca­te de Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 28.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply