Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia continuă programările pentru perioada ianuarie — aprilie 2021

0
430

Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia con­ti­nuă pro­gra­mă­ri­le pen­tru luni­le ianu­a­rie — apri­lie 2021. Aces­tea se pot face încă din aceas­tă lună, la numă­rul de tele­fon 0241751337. Con­du­ce­rea insti­tu­ți­ei a luat toa­te măsu­ri­le de pro­tec­ție sani­ta­ră, ast­fel încât toa­te pro­ce­du­ri­le bal­nea­re se des­fă­șoa­ră în con­di­ții de maxi­mă sigu­ran­ță.

Vă aștep­tăm cu drag!


Man­ga­lia News, 11.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply