România alocă cel mai puțin pentru cheltuielile curente de asistență medicală, 5,6 % din PIB (580 euro per locuitor/an)! [InfoCons]

0
195

În aceas­tă peri­oa­dă difi­ci­lă cu noul Coro­na­vi­rus, este bine de ști­ut cât se chel­tu­ie pen­tru pro­ble­me­le ce țin de sănă­ta­te.

Cele mai recen­te sta­tis­tici pri­vind chel­tu­ie­li­le curen­te de asis­ten­ță medi­ca­lă (publi­ce și pri­va­te) ara­tă cum vari­a­ză chel­tu­ie­li­le pen­tru asis­ten­ța medi­ca­lă în sta­te­le mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne (UE).

În medie, în UE, chel­tu­ie­li­le cu asis­ten­ța medi­ca­lă s‑au ridi­cat la 9,9% din PIB în 2018.

În raport cu dimen­siu­nea popu­la­ți­ei, chel­tu­ie­li­le cu asis­ten­ța medi­cal in anul 2018  au fost cele mai mari în rân­dul sta­te­lor mem­bre ale UE în

- Dane­mar­ca (5.260 EUR pe locu­i­tor);
— Luxem­bu­rg (5.220 EUR);
— Sue­dia (5 040 EUR).

In timp ce cea mai mica chel­tu­ia­la a fost alo­ca­ta in:

- Româ­nia (580 EUR);
— Bul­ga­ria (590 €).

Sur­sa: Euros­tat. Con­ti­nu­a­rea, pe infocons.ro


Man­ga­lia News, 10.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply