Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe lista zonelor de risc epidemiologic | CARANTINA asupra persoanelor care sosesc în România și SUSPENDAREA ZBORURILOR din și către Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

0
284

Comi­te­tul Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță a adop­tat în ședin­ța de dumi­ni­că, 20.12.2020, Hotă­rârea numă­rul 61 pen­tru apro­ba­rea intro­du­ce­rii Rega­tu­lui Unit al Marii Bri­ta­nii și Irlan­dei de Nord pe lis­ta țări­lor / zone­lor / teri­to­ri­i­lor de risc epi­de­mi­o­lo­gic pen­tru care se insti­tu­ie măsu­ra caran­ti­nei asu­pra per­soa­ne­lor care sosesc în Româ­nia din aces­tea și sus­pen­da­rea zbo­ru­ri­lor din și către Rega­tu­lui Unit al Marii Bri­ta­nii și Irlan­dei de Nord.

Hota­ra­re CNSU nr. 61 din 20.12.2020, pen­tru apro­ba­rea intro­du­ce­rii Rega­tu­lui Unit al Marii Bri­ta­nii și Irlan­dei de Nord pe lis­ta țări­lor / zone­lor / teri­to­ri­i­lor de risc epi­de­mi­o­lo­gic pen­tru care se insti­tu­ie măsu­ra caran­ti­nei asu­pra per­soa­ne­lor care sosesc în Româ­nia din aces­tea și sus­pen­da­rea zbo­ru­ri­lor din și către Rega­tu­lui Unit al Marii Bri­ta­nii și Irlan­dei de Nord


Man­ga­lia News, 21.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply