Priviți cerul în noaptea de 21 decembrie, pentru că nu veți mai vedea niciodată așa ceva! „Steaua din Betleem”, sau “Steaua de Crăciun”!

0
696

În decem­brie 2020, uită-te pe cer, pen­tru că nu vei mai vedea nici­o­da­tă așa ceva!

Este îndem­nul spe­cia­liș­ti­lor de la Obser­va­to­rul Astro­no­mic “Ami­ral Vasi­le Ursea­nu” al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești. Cele mai mari pla­ne­te din sis­te­mul solar se vor afla foar­te aproa­pe apa­rent una de alta, atât de aproa­pe încât vor părea un astru dublu.

Jupi­ter și Saturn, căci des­pre ele este vor­ba, s‑au văzut în ace­eași zonă de cer, sea­ra de la Obser­va­to­rul Astro­no­mic, înce­pând cu luna iulie. Se află în ace­eași con­ste­la­ție și, pen­tru că se miș­că în sis­te­mul solar, se miș­că prin­tre ste­le, apro­pi­in­du-se una de alta. Spe­cia­liș­tii o numesc și „Marea con­junc­ție”.

Apro­pi­e­rea mini­mă și rară (ulti­ma oară s‑a întâm­plat în 1961 și se va mai întâm­pla în 2080), se va petre­ce în ulti­me­le două săp­tămâni ale lunii decem­brie, momen­tul cel mai bun fiind în sea­ra de 21 decem­brie 2020. Atunci, în jurul orei 18.00, se vor vedea înspre sud-vest, nu foar­te sus pe cer.

Cele două pla­ne­te aproa­pe că nu se vor putea dis­tin­ge una față de cea­lal­tă, iar prin tele­s­cop se vor putea vedea în ace­lași câmp și ine­le­le lui Saturn și ben­zi­le de nori ale lui Jupi­ter, împre­u­nă cu sis­te­me­le de sate­liți ai pla­ne­te­lor.

Dacă ar fi să puteți obse­va cerul doar o noap­te în 2020, ale­geți noap­tea de 21 decem­brie, îndeam­nă spe­cia­liș­tii de la Obser­va­to­rul Astro­no­mic din Bucu­rești.

Pe măsu­ră ce 2020 se apro­pie de sfâr­șit, sis­te­mul solar a decis să ne ono­re­ze cu un mira­col cos­mic de Cră­ciun, ce nu s‑a mai petre­cut de aproa­pe 800 de ani. Pe 21 decem­brie (de sols­ti­țiu), Jupi­ter și Saturn se vor ali­nia atât de strâns pe cerul nop­ții, încât aproa­pe vor părea că se cioc­nesc, cre­ând un punct lumi­nos radiant denu­mit „Stea­ua din Betle­em”, sau “Stea­ua de Cră­ciun”.


Man­ga­lia News, 09.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply