Primele 10.000 de doze de vaccin au sosit. Duminică, 27 decembrie, începe vaccinarea personalului medico-sanitar din toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate în prima linie în lupta împotriva COVID-19

0
234

Cen­trul Națio­nal de Sto­ca­re a vac­ci­nu­ri­lor împo­tri­va COVID-19, din cadrul Insti­tu­tu­lui „Can­ta­cu­zi­no” este com­plet auto­ri­zat și avi­zat de către Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă a Medi­ca­men­tu­lui și a Dis­po­zi­ti­ve­lor Medi­ca­le din Româ­nia – auto­ri­ta­tea națio­na­lă cu com­pe­ten­ță în dome­ni­ul medi­ca­men­tu­lui de uz uman.

Dumi­ni­că, 27 decem­brie, înce­pe vac­ci­na­rea per­so­na­lu­lui medi­co-sani­tar din toa­te cele 10 spi­ta­le de boli infec­ți­oa­se afla­te în pri­ma linie în lup­ta împo­tri­va COVID-19.

Citiți și: Cam­pa­nia de vac­ci­na­re anti-COVID. EVZ vă pre­zin­tă toa­te deta­li­i­le. Admi­nis­tra­re și con­train­di­ca­ții (I).


Man­ga­lia News, 26.12.2020. (sur­sa: zile­le­e­u­ro­pe­ne­a­le­vac­ci­na­rii).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply