Premierea sportivilor de înaltă performanță ai Clubului Sportiv Poseidon Limanu-2Mai

0
260

Premierea sportivilor de înaltă performanță ai Clubului Sportiv Poseidon Limanu-2Mai.

Clu­bul Spor­tiv Posei­don: Pre­mi­e­rea spor­ti­vi­lor de îna­l­tă per­for­man­ță ai C.S.Poseidon! Mul­țu­mim Con­si­li­u­lui Local Lima­nu, dom­nu­lui Vice­pri­mar Mihai Feo­do­rof și dom­nu­lui Pri­mar Daniel Geor­ges­cu, pen­tru spri­ji­nul acor­dat în înde­pli­ni­rea tutu­ror obiec­ti­ve­lor. Săr­bă­tori feri­ci­te, tutu­ror!

Antre­nori: Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel și Ali­na Ele­na Ivan.


Man­ga­lia News, 26.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply