Poliția Română anunță CONCURS pentru 264 de posturi în cadrul structurilor centrale și teritoriale pentru Protecția Animalelor

0
318

Poliția Română anunță CONCURS pentru 264 de posturi în cadrul structurilor centrale și teritoriale pentru Protecția Animalelor.

”Ast­fel, se va com­ple­ta orga­ni­gra­ma for­ma­tă din poli­țiști judi­ci­a­riști, poli­țiști de la ordi­ne publi­că și medi­cii de la ANSVSA, trans­fe­rați la noua Direc­ție pen­tru Pro­tec­ția Ani­ma­le­lor, care va func­țio­na în struc­tu­ra IGPR.

Se va orga­ni­za con­curs de înca­dra­re pen­tru 49 de pos­turi de ofi­țer de poli­ție, 86 de pos­turi ofi­țer cu spe­cia­li­za­rea medic vete­ri­nar și 129 de pos­turi de agent de poli­ție.

Înscri­e­ri­le se fac on-line, până în data de 28 decem­brie 2020, la toa­te uni­tă­ți­le de poli­ție care au anun­țat con­cur­su­ri­le.

Infor­ma­ții com­ple­te cu pri­vi­re la pos­tu­ri­le exis­ten­te, pro­gra­mul înscri­e­ri­lor, con­di­ții de par­ti­ci­pa­re, docu­men­te nece­sa­re și moda­li­tă­ți­le de des­fă­șu­ra­re a con­cur­su­ri­lor, găsiți aici — https://www.politiaromana.ro/…/posturi-scoase-la-concurs și pe site-uri­le uni­tă­ți­lor teri­to­ri­a­le de poli­ție — https://www.politiaromana.ro/…/poli…/unitati-teritoriale

Avem nevo­ie de cei mai buni pro­fe­si­o­niști, dar și iubi­tori de ani­ma­le, în noua struc­tu­ră a Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne.

Mult suc­ces, tutu­ror can­di­da­ți­lor!”

Mar­cel Vela, Minis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne.


Man­ga­lia News, 19.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply