Plaja dintre Mamaia și Năvodari, lărgită de constructorii olandezi plătiţi din fonduri UE [VIDEO]

0
478

Plaja dintre Mamaia și Năvodari, lărgită de constructorii olandezi plătiţi din fonduri UE.

În doar trei zile, pla­ja din nor­dul sta­țiu­nii Mama­ia s‑a lăr­git cu cel puțin 150 de metri. Con­struc­to­rii olan­dezi mun­cesc zi și noap­te și pro­mit că până la pri­mă­va­ră, va fi extin­să toa­tă pla­ja din­tre Con­stan­ța și Năvo­dari.

Româ­nia va câști­ga ast­fel 50 de hec­ta­re de teren. 70 de mili­oa­ne de euro, din bani euro­peni, sunt folo­siți doar pen­tru acest seg­ment. În sudul lito­ra­lu­lui, lucră­ri­le vor înce­pe în 2022.

Aceas­ta este doar eta­pa fina­la a între­gu­lui pro­ces de lăr­gi­re a pla­jei. Nisi­pul des­căr­cat pe pla­ja exis­ten­tă este adus din larg. La cinci kilo­me­tri de mal, o navă cu pom­pe spe­ci­a­le îl extra­ge de pe fun­dul mării, apoi se cuplea­ză la o con­duc­tă care ajun­ge pe uscat. 10.000 de metri cubi de nisip sunt injec­tați cu pute­re prin aceas­tă con­duc­tă. În para­lel, se lucrea­ză și la o dife­ren­ță de nivel de cel puțin trei metri, spre mare.

Citeş­te arti­co­lul inte­gral pe stirileprotv.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply