PEACE TEST — webinar organizat de Asociația Studenților Mediciniști si Tinerilor Medici Constanța, Joi, 10 decembrie 2020

0
263

PEACE TEST — webinar organizat de Asociația Studenților Mediciniști si Tinerilor Medici Constanța, Joi, 10 decembrie.

Depar­ta­men­tul SCORP (Stan­ding Comi­tee on Rights and Pea­ce), par­te a ASMTMC vă invi­tă să par­ti­ci­pați la con­fe­rin­ța pe care o pre­gă­tim in cadrul pro­iec­tu­lui Pea­ce Test.

Ai fost vreo­da­tă vic­ti­ma unor acte de bul­lying sau cunoști pe cine­va care a fost supus unui ase­me­nea tra­ta­ment sau pur si sim­plu ai fost mar­tor și nu știi ce ati­tu­di­ne să adopți? Atunci, te aștep­tăm ală­tu­ri de noi pe data de Joi, 10 decem­brie 2020, la ora 17:00, pe plat­for­ma Micro­soft Teams, pen­tru a afla răs­pun­sul la toa­te aces­te între­bări, dar și mul­te alte­le.

Acest webi­nar se adre­sea­ză ele­vi­lor și stu­den­ți­lor, așa că dacă v‑am stâr­nit curi­o­zi­ta­tea, vă aștep­tăm ală­tu­ri de noi în număr cât mai mare!

Invi­tat spe­cial: Dr. Psi­ho­te­ra­pe­ut Moni­ca Dima Raci­co­vschi.

For­mu­lar de înscri­e­re: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeWbimdZ…/viewform…


Man­ga­lia News, 07.12.2020. A trans­mis Simo­na Cos­mi­na Bon­cu, Vice­pre­șe­din­te Rela­ții Exter­ne la Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor Medi­ci­niști si Tine­ri­lor Medici Con­stan­ța.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply