Orlando Nicoară — La rece, după alegerile de duminică, 6 decembrie 2020

0
262

Orlando Nicoara: La rece, dupa alegerile de ieri:

- Este cea mai sla­bă par­ti­ci­pa­re la ale­geri de după ‘89. Aproa­pe 32% din­tre cei cu drept de vot și-au exer­ci­tat opțiu­ni­le. Sigur, pan­de­mia e de vină, dar cred că exis­tă și o doză mare de leha­mi­te.

- Demo­cra­tia func­tio­nea­za pe baza de vot, iar votul tre­bu­ie res­pec­tat.

- PSD a cas­ti­gat ale­ge­ri­le. Chiar daca nu obti­ne un rezul­tat cu 3 in fata, asa cum si‑a pro­pus, votu­ri­le de ieri ii asi­gu­ra o gura mare de oxi­gen pen­tru urma­to­rii patru ani. PSD era pre­ga­tit de Opo­zi­tie, ori­ce pro­cent in plus scos vali­dea­za noua echi­pa de con­du­ce­re. Fap­tul ca au cas­ti­gat aces­te ale­geri, dupa ce au fost in genunchi la Euro­par­la­men­ta­re si Pre­zi­den­ti­a­le, le asi­gu­ra o tranzi­tie lina de la epo­ca Dragnea/Dancila la epo­ca Ciolacu/Grindeanu/Dincu.

- PNL nu reu­seste sa tre­a­ca de 30%, asa cum si‑a pro­pus. Pre­zen­ta sca­zu­ta la vot, ata­cu­ri­le USR-ului, bal­be­le de comu­ni­ca­re din ulti­me­le sap­ta­mani, inchi­de­rea si des­chi­de­rea pie­te­lor, pan­de­mia, inchi­de­rea sco­li­lor, alti fac­tori, i‑au dus la acest scor. Mare­le lor atu este pre­se­din­te­le Iohan­nis, care le poa­te da for­ma­rea guver­nu­lui.

- USR-PLUS pier­de mul­te pro­cen­te com­pa­ra­tiv cu Euro­par­la­men­ta­re­le de anul tre­cut. Pen­tru ei aces­te ale­geri sunt un esec, indi­fe­rent cum le vor amba­la din vor­be. Iar unul din lideri, Dan Bar­na, ara­ta inca o data, prin des­con­si­de­ra­rea votan­ti­lor PSD, ca nu inte­le­ge nimic din felul in care func­tio­nea­za poli­ti­ca si demo­cra­tia. Sa dai vina pe ”Pese­dis­mul coclit” cand PSD cas­ti­ga un numar dublu de voturi com­pa­ra­tiv cu ali­an­ta ta este un dera­paj. Rezul­ta­tul ara­ta si ca nu poti sa “tragi” de votan­tii de dreap­ta spe­rand ca sunt ultra mega elas­tici si nu se rup. In ulti­me­le sap­ta­mani de cam­pa­nie USR nu a facut nimic alt­ce­va decat ata­curi la PNL. Plus dera­pa­je ori­bi­le, pre­cum cel al lui Ema­nu­el Ungu­rea­nu, care l‑a facut betiv, in direct, la Ante­na 3, pe Ludo­vic Orban, sau son­da­jul tri­mis catre toa­ta baza de date cu intre­bari des­pre ce pare­re avem daca fii­ca noas­tra s‑ar casa­tori cu un pene­list. Stra­te­gia drep­tei sin­te­ti­zea­za cel mai bine pro­ver­bul “cand doi se cear­ta, cas­ti­ga al tre­i­lea”.

- Ale­ge­ri­le de ieri mar­chea­za retra­ge­rea din poli­ti­ca a doi fos­ti pre­mi­eri. Calin Popes­cu Tari­cea­nu plea­ca, pro­ba­bil, defi­ni­tiv, din poli­ti­ca roma­neas­ca, iar Vic­tor Pon­ta, prin nein­tra­rea Pro­Ro­ma­nia in par­la­ment, se retra­ge tem­po­rar. E tanar, nu cred ca va aban­do­na poli­ti­ca, doar se va regru­pa pen­tru 2024.

- Ris­cul ca PMP sa rate­ze intra­rea in par­la­ment, acum e pri­mul sub linie, cu 4,88%, este si con­se­cin­ta lip­sei lui Tra­ian Basescu din aceas­ta cam­pa­nie. Cu excep­tia cator­va pos­tari pe face­bo­ok, si alea ata­curi la PNL/Iohannis, Basescu a fost ine­xis­tent.

- AUR, Ali­an­ta pen­tru Uni­rea Roma­ni­lor, este sur­pri­za aces­tor ale­geri. E un par­tid nou, care a exploa­tat cel mai bine pan­de­mia si res­tric­ti­i­le impu­se. E un par­tid “con­tra”, care ii gru­pea­za pe cei ce res­ping pur­ta­rea mas­tii. E un par­tid anti sis­tem. E un par­tid natio­na­list care reac­ti­vea­za roma­nii con­ser­va­tori si natio­na­listi, cei apro­pi­ati de bise­ri­ca si de res­pin­ge­rea “strai­ni­lor” care ne-au trans­for­mat in “colo­nie”. Sur­pri­za vine din votul obti­nut in Spa­nia si Ita­lia, unde tra­iesc cele mai mari comu­ni­tati de romani. O sur­pri­za par­ti­a­la daca ana­li­zam fap­tul ca Dis­po­ra nu e repre­zen­ta­ta doar de tine­rii din banci sau mul­ti­na­tio­na­le, ci si de cei care au ple­cat la cules cap­suni sau sa se anga­je­ze in aba­toa­re, pre­fe­rand sa rama­na si sa se inte­gre­ze, impre­u­na cu fami­li­i­le, depar­te de tara. De urma­rit evo­lu­tia lor, tinand cont ca au decla­rat, asea­ra, ca nu vor intra in nicio ali­an­ta. Cum spu­neam mai sus, votul tre­bu­ie res­pec­tat. Cei care au votat AUR sunt tot romani, au drep­turi la fel ca toti cei­lalti. Des­con­si­de­ra­rea lor in loc sa‑i inte­le­gem ar fi o eroa­re.

Ce urmea­za?

- Cel mai pro­ba­bil o coa­li­tie PNL USR UDMR sus­ti­nu­ta de mino­ri­tati. O ali­an­ta fra­gi­la, care are sanse mici sa guver­ne­ze 4 ani. Ata­cu­ri­le reci­pro­ce, chiar daca vor fi redu­se la tace­re, au lasat rani care nu se vor inchi­de usor. Nego­ci­e­ri­le vor fi difi­ci­le, pen­tru ca USR isi va juca toa­te car­ti­le din mana, alea puti­ne pe care le are, in con­di­ti­i­le in care PNL, in urma votu­lui slab obti­nut, nu poa­te guver­na doar cu UDMR, PMP (daca va face pra­gul) si mino­ri­tati.

- PSD va incer­ca o coa­li­tie dar sanse­le de reu­si­ta sunt mici. Mate­ma­tic poa­te guver­na intr‑o ali­an­ta cu AUR, UDMR si mino­ri­tati. Prac­tic, UDMR si AUR sunt incom­pa­ti­bili si e greu de cre­zut ca se vor ase­za la ace­ea­si masa. Cel mai pro­ba­bil vor rama­ne in Opo­zi­tie, se vor antre­na pen­tru 2024 si vor astep­ta ca PNL si USR sa se cer­te.

- 4 ani liberi de ale­geri. Dupa mara­to­nul din ulti­mii doi ani, teo­re­tic avem 4 ani fara ale­geri. Bine, de fapt sunt 3, pen­tru ca 2024 va ince­pe cu ale­ge­ri­le loca­le. Prac­tic e posi­bil sa fim che­mati din nou la urne, pen­tru nis­te anti­ci­pa­te.

- Indi­fe­rent cine va guver­na si in ce for­mu­la, depo­li­ti­za­rea sana­ta­tii si a inva­ta­man­tu­lui este obli­ga­to­rie. Plus folo­si­rea cu cap a mili­ar­de­lor veni­te de la UE.

Orlan­do Nicoa­ra, luni, 7 decem­brie 2020.


Man­ga­lia News, 07.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply