O îndelung așteptată baie de soare, în plină desfășurare, la UnBar — Vama Veche. De primăvara până toamna [Foto/VIDEO]

0
335

Pau­za de rela­xa­re a ochi­lor, cu UnBar — Vama Veche:

Încă o zi exce­len­tă, pen­tru a fi la UnBar — Vama Veche. Vir­tu­al:

Urmea­ză câte­va luni gre­le de iar­nă, dar nu și dacă o par­te din tine a rămas la malul mării, la #unbar…

Ape­ri­ti­vul pen­tru a înce­pe ziua. Ser­vit sec, la malul mării. #unbar #Vama­Ve­che:

O înde­lung aștep­ta­tă baie de soa­re, în pli­nă des­fă­șu­ra­re, la UnBar — Vama Veche. De pri­mă­va­ra până toam­na:

Live în direct, chiar de la fața locu­lui:

Cele mai recen­te ima­gini cu soa­re. 26 noiem­brie. Și numă­ră­toa­rea con­ti­nuă, la #unbar #Vama­Ve­che.

Unbar Vama Veche – Regă­sit la mal de mare, cu o ten­tă cla­si­că, rela­xan­tă, ziua, sau moder­nă, vibran­tă, noap­tea. MN: Cele­lal­te pos­tări cu Foto/Video de la #UnBar, din Vamă, le-am publi­cat cu drag AICI.


Man­ga­lia News, 20.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply