Muzeul Presei „Sever Bocu” din Jimbolia și ”Hambarul cu Carte” vă invită la ”Povești de la Moș Crăciun”

0
193

Copii, sun­teți pre­gă­tiți să auziți PoVeș­ti­le citi­te de Moș Cră­ciun?
În 10, 17 și 24 decem­brie vă aștep­tăm să îl întâl­niți live, pe Muze­ul Pre­sei Face­bo­ok și să îi scri­eți, în comen­ta­rii, între­bări la care Moșul va încer­ca să răs­pun­dă! Nu ratați o întâl­ni­re de poves­te! Eve­ni­men­tul este sus­ți­nut de Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Local Jim­bo­lia și orga­ni­zat în par­te­ne­ri­at cu ”Ham­ba­rul cu Car­te”.

Ce știți? Vine Moș Cră­ciun? Aveți ceva vești? Pen­tru că noi, împre­u­nă cu Muze­ul Pre­sei „Sever Bocu”, vă adu­cem PoVești de la Moșu’! Pre­gă­tiți-vă între­bă­ri­le, per­ne­le și pofta de povești și hai­deți, joi, 10 decem­brie, de la ora 19.30, să ne întâl­nim live, pe Face­bo­ok, cu însuși Moș Cră­ciun, pe pagi­na Muze­u­lui! O s‑o ținem în vești și povești până la Cră­ciun, căci așa ne-am înțe­les cu Moșu’, să tot vină până‑n Ajun. 


Man­ga­lia News, 10.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply