Ioana Voicu, nepoata marelui violonist Ion Voicu, a cântat “Deșteaptă-te, române”, la vioară, în direct, la Aleph News [VIDEO]

0
204

Ioana Voicu, nepoata marelui violonist Ion Voicu, a cântat “Deșteaptă-te, române”, la vioară, în direct, la Aleph News.

Ioa­na Voicu, pre­zen­ta­toa­rea de la Sti­ri­le, și‑a ară­tat cei 15 ani de stu­dii si talen­tul moș­te­nit de la unchiul său, în direct, la Ale­ph News, unde a cân­tat “Deș­teap­tă-te, româ­ne”.

Nepoa­ta mare­lui vio­lo­nist Ion Voicu a trans­mis #recu­nos­tin­ta si #recu­noas­te­re de #1decembrie, in cadrul cam­pa­niei “Redes­teap­ta-te, roma­ne!”, ini­ti­a­tă de Ale­ph News.

Ioa­na Voicu iubes­te muzi­ca, moda, dar marea ei iubi­re e tele­vi­ziu­nea.

Des­pre rolul de edi­tor — pre­zen­ta­tor la Ști­ri­le Ale­ph News, Ioa­na spu­ne: “Ști­ri­le sunt cea mai mare pro­vo­ca­re. De la a lucra in tot felul de pro­gra­me, edi­ta­re si pre­zen­ta­re, eu venind din­tr-un cu totul alt mediu. Este o expe­rien­ță fru­moa­să, în fie­ca­re zi învăț câte ceva nou si a ajuns să-mi fie foar­te dra­gă aceas­tă pro­vo­ca­re”.


Man­ga­lia News, 01.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply