Întreruperi de curent electric la căminele CP1 și CP2, în Saturn, marți, 29 decembrie!

0
201

Întreruperi de curent electric la căminele CP1 și CP2, în Saturn.

Pen­tru asi­gu­ra­rea capa­ci­tă­ții rețe­lei de func­țio­na­re și ali­men­ta­re cu ener­gie elec­tri­că a tutu­ror cli­en­ți­lor, E‑Distribuţie Dobro­gea anun­ță între­ru­pe­rea tota­lă a fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce, marți, 29 decem­brie, între ore­le 08:30 – 16:30, la blo­cu­ri­le CP1 și CP2 din sta­țiu­nea Saturn.


Man­ga­lia News, 28.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply